A Magyar Antidopping Csoport felhívása


I. A HUNADO 2014. április 2-án kelt döntése értelmében egyszeri regisztrációra kívánja kötelezni azon 16. életévüket betöltött magyar sportolókat, akik

a) országos / magyar bajnokságon érmet szereztek, vagy

b) válogatott keret tagjai, vagy

c) államilag finanszírozott edzőtáborban vesznek részt hazánkban/külföldön, vagy

d) hazai rendezésű nemzetközi versenyen indulnak, vagy

e) bármely külföldön megrendezésre kerülő versenyen indulnak.

II. A regisztráció határideje

A regisztrációt legkésőbb az alábbi határidőkre kérjük elvégezni: a fenti a) esetben az éremszerzést követő 10 napra, a b) esetben a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24. órájáig a c) esetben az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órájáig, a d) és e) esetekben a versenyen történő nevezés leadását megelőzően. Azon sportolók, akik a fenti feltételek valamelyikének már a jelen levelünk átvételének időpontjában megfelelnek, a regisztrációt a jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek elvégezni.

III. A regisztráció elvégzése és tartalma

A regisztrációra kötelezettek holléti információ szolgáltatására nem kötelesek, csupán elérhetőségeik megadása szükséges a HUNADO hivatalos honlapján (www.antidopping.hu) e célra létrehozott rendszerben (a regisztráció: a „Sportolók” menüpont alatt végezhető el).

Ezúton kérjük a tisztelt Szövetség közreműködését avégett, hogy a fenti feltételeknek megfelelő sportolók regisztrációs kötelezettségüknek kellő időben eleget tegyenek. Valamint kérjük, hogy hozzáférési kódjuk segítségével ellenőrizzék sportolóik adatlapjait, és hívják fel a sportolók figyelmét az adatok hiánytalan és valósághű megadására.

Szíves együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Dr. Tiszeker Ágnes s.k.

    Magyar Antidopping csoport

Budapest, 2014. május 25.