Meghívó a közgyűlésre

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 9/2018. (04. 07.) számú Elnökségi határozata alapján 2018. május 22-én, 15:00 órára az MHSSZ Közgyűlésének összehívására kerül sor a Magyar Sport Háza IV. emeleti tárgyalótermébe, melyre tisztelettel meghívjuk!

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: MHSSZ 2017. évről szóló elnökségi és szakmai tevékenységének beszámolója
2. napirendi pont: MHSSZ 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság 2017. évről szóló jelentésének elfogadása
4. napirendi pont: MHSSZ 2017. évi Közhasznú egyszerűsített éves melléklet elfogadása
5. napirendi pont: MHSSZ 2018. évi költségvetés tervének elfogadása
6. napirendi pont: Tisztségviselők választása
7. napirendi pont: Egyebek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az MHSSZ Alapszabályának 11. § 1.) pontja értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben az MHSSZ Közgyűlése 15:30-ig nem lesz határozatképes, akkor a Ptk. 3:76. § (3) bekezdése szerint 2018. május 25-én 15 órától megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor.

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

Az MHSSZ Alapszabályának 10. § 4.) pontja alapján a Közgyűlésen a tagszervezet képviseletére jogosult képviselő csak az a természetes személy lehet, aki aktív részese a hallássérültek sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló természetes személy), vagy a tagszervezet képviseletére jogosult személy (Elnök, Alelnök, Főtitkár). A tagszervezeti képviseleti jogosultságot 30 napnál nem régebbi eredeti bírósági kivonattal kell igazolni az MHSSZ Közgyűlésén. Amennyiben nem a tagszervezet képviseletére jogosult személy képviseli a tagszervezetet, abban az esetben – az Alapszabályban foglalt vagylagosság okán – kizárólag olyan személy lehet jogosult meghatalmazottként bármely tagszervezet képviseletére, aki: – egyrészt, okirattal igazolni tudja, hogy meghatalmazással rendelkezik a tagszervezet képviseletére jogosult személytől arra vonatkozóan, hogy az MHSSZ Közgyűlésén a tagszervezetet képviselje; – másrészt, 30 napnál nem régebbi eredeti bírósági kivonattal igazolni tudja, hogy a meghatalmazást az adott tagszervezet képviseletére jogosult személytől kapta; – harmadrészt megfelel azoknak a szakmai kritériumoknak, hogy aktív részese a hallássérültek sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló természetes személy).

Kérjük ezért a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy az MHSSZ Közgyűlésén szervezetük képviseletéről az MHSSZ Alapszabály 10. § 4.) pontja alapján személyesen vagy meghatalmazott útján gondoskodni szíveskedjen! A képviselet igazolásához a szervezet adatait igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat leadása szükséges. A meghatalmazást mellékelten megküldjük. A regisztrációnál meghatalmazott esetében a meghatalmazás, személyi azonosító okirat bemutatása,
valamint szervezetenként egy eredeti példányban a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat leadása  szükséges.

Kérjük, hogy személyi azonosításra alkalmas igazolványt minden delegált hozzon magával.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. április 19.

Sportbaráti üdvözlettel:

dr. Tapolczai Gergely
elnök

Letölthető dokumentumok: